Bioanalyytikoiden rooli terveydenhuollossa

15.4.2021 klo 06:00

Kansainvälinen Bioanalyytikkopäivä vuosittain 15.4.

Koronanäytteenotto ja koronanäytteiden tutkiminen ovat nostaneet esille aiemmin hieman vähemmälle huomiolle jääneet laboratorioissa työskentelevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Laboratorioissa työskentelee laillistettuja laboratoriohoitajia, joiden tehtävänkuvaan kuuluu erityisalasta riippuen näytteenotto, erilainen analytiikka ja potilastutkimukset. Nykyään heitä valmistuu ammattikorkeakoulusta tutkintonimikkeellä bioanalyytikko.

Bioanalyytikoiden työ tapahtuu suurelta osin laboratorioiden suljettujen ovien takana. Siksi heidän työnsä jää helposti näkymättömäksi. Potilaiden hoidon kannalta on kuitenkin kyse erittäin tärkeästä toiminnosta. On esitetty arvio, että laboratoriotutkimuksista saatua tietoa hyödynnetään jopa kahdessa kolmasosassa hoitopäätöksistä.

 

Bioanalyytikkojen työ on tärkeä osa terveydenhuollon laadukasta toimintaa. Laboratoriotutkimuksissa saatua tietoa hyödynnetään niin sairauksien ehkäisyssä, diagnosoinnissa, hoidossa kuin seurannassakin. Bioanalyytikot hallitsevat laboratoriotyön koko prosessin potilaan ohjauksesta näytteen analysointiin. Osaamattomasti ja väärin toteutettu näytteenotto ja analysointi voivat viivästyttää diagnoosin ja hoidon määrittelyä. Se vaarantaa potilasturvallisuuden ja lisää yhteiskunnan sekä potilaiden kustannuksia.

Kansainvälisen bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on tuoda esille ammatin roolia terveydenhuollossa sekä tuoda esiin spesifisiä terveysongelmia ammattimme näkökulmasta. Bioanalyytikoiden kansainvälinen järjestö päättää vuosittain kansainvälisen bioanalyytikkopäivän aiheen. Tänä vuonna päivän teemana on:

Testing Times - Biomedical Laboratory Scientists role in the Covid-19 pandemic

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n vapaa käännös:

Testausta 24/7 - Bioanalyytikoiden rooli koronavirusepidemiassa

 

Pipsa Allén

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Bioanalyytikot ry