Valtuustoryhmän blogi tavoitteistamme

19.1.2021

 

Arvo ammattitaidolle – Värdera yrkeskunskapen

Ottavatko työolot ja palkkaus päähän? Haluaisitko päästä vaikuttamaan sote- ja varhaiskasvatusalan palkkoihin? Mitä, jos lähtisit ehdolle seuraavissa Tehyn vaaleissa?

Stör arbetsförhållandena och lönesättning dig? Vill du påverka sote- och småbarnspedagogikbranschens löner? Borde du kandidera i Tehys nästa val?

Miksi? Siksi, että kaikki hyötyvät siitä. Yhteisöllisyys on älyttömän hauskaa ja tekee ihmiselle hyvää.

Järjestöhommissa tapaa loistavia tyyppejä ja oppii tosi hyödyllisiä taitoja, joita ei saa muualta. Niistä on apua myös työelämässä. Toisaalta ammattijärjestön kautta voi jo opiskeluaikanakin osallistua itselle tärkeiden asioiden ajamiseen ja olla hyödyksi itselleen ja ympärillä oleville ihmisille, millä sektorilla sitten työskenteleekään.

Olen vaikuttanut koko Tehy-urani aikana ryhmässä, jonka arvot ovat olleet minulle läheisiä ja jossa on tilaa kaikille mielipiteille. Olemme aktiivisia valtuustossa ja ajamme meille tärkeitä asioita pitkäjänteisesti. Viime kaudella yhtenä tavoitteenamme oli oman työehtosopimuksen saaminen sote-sektorille. Tämä tavoite saavutettiin viime neuvottelukierroksella. Tavoitteeseen päästiin tietenkin yhdessä – jokaisen tehyläisen joukkovoiman tuella.

Seuraavan valtuustokauden tavoitteet ovat sellaiset, jotka jokainen ryhmän ehdokkaaksi lähtevä allekirjoittaa mielellään ja on valmis tekemään töitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tavoitteena on tietenkin palkkatason nosto. Sote- ja varhaiskasvatusalan palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaamaan tarvitaan muutakin kuin yleiskorotukset. Työn vaativuuden, vaikuttavuuden ja osaamisen tason tulee näkyä palkkauksessa verrattuna koulutustasoltaan vastaaviin ammatteihin. Tehyläiset ovat ahkeria kouluttamaan itseään myös peruskoulutuksen jälkeen. Tämä osaaminen jää usein hyödyntämättä ja palkitsematta. Sote-sopimuksessa on tavoitteena päästä pureutumaan alan palkkauksellisiin epäkohtiin. Sopimuksen sisältöön tullaan vaikuttamaan heti valtuustokauden alusta asti.

Korona-aika on nostanut laajemmin esille tehyläisten työolojen merkityksen ammatissa jaksamiselle. Vastuullisuus asiakkaiden ja potilaiden hyvinvoinnista onnistuu vain, kun työntekijän hyvinvoinnista on huolehdittu. Työoloihin vaikutetaan työvuorosuunnittelulla, työturvallisuudesta huolehtimalla, riittävällä resursoinnilla sekä lähiesimiestyön arvostamisella.

Tehyläistenkään työpaikat eivät enää tänä päivänä ole täysin turvassa työelämän muutoksessa. Turha sanoa, etteikö sote-uudistuksen eri vaiheet olisi jo aiheuttaneet huolta omasta työpaikasta ja työnkuvasta. Kuntapuolella jatkuvat säästämiset ovat lisänneet yt-neuvotteluja. Järjestön tehtävä on valvoa jäsentensä etua näissä muutostilanteissa. Siihen tarvitaan myös riittävää osaamista ja tukea paikalliselle tasolle.

Ryhmän nimen mukaisesti haemme arvostusta ammattitaidolle. Juhlapuheissa ammattilaisemme muistetaan, mutta tarvitaan myös tekoja arvostuksen nostamiseksi. Vi behöver värdesättande av kunskap. Och vi vill stärka tvåspråkigheten inom Tehy. Kaikkea tätä teemme vaikuttaen samalla kaksikielisyyden vahvistumiseen Tehyn viestinnässä.

Pipsa Allén

Tehyn 2. varapuheenjohtaja