Työsuojelusta ja koronapandemiasta

22.10.2020

Koronapandemia on tuonut esiin työsuojelun merkityksen

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset on koulutettu kohtaamaan vaaratilanteita työssään. Tehyn selvityksen mukaan neljä kymmenestä tehyläisestä pelkää työssään. Ensisijainen vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla, mutta yhteistoiminta ja työhyvinvointi korostuvat poikkeustilanteessa.

Kun korona tuli maaliskuussa, moni kansalainen mietti: ”Saanko minä tartunnan? Miten voin suojautua?”

Mitä mietti moni hoitaja? ”Minä olen eturintamassa. Minun tehtäväni on kohdata omassa tehtävässäni vastaanotolla, päivystyksessä, ensihoidossa, laboratoriossa, kuvantamisessa, tehohoidossa, vuodeosastolla, hammashoidossa, varhaiskasvatuksessa, ikäihmisten hoidossa, kotihoidossa ja monessa muussa tilanteessa epidemian hoito. Miten työni muuttuu? Mitä ongelmia tulen kohtaamaan?”

Esimiehet miettivät: ”Miten kaikki tullaan järjestämään? Mistä henkilökuntaa? Mistä suojavarusteita? Miten hoidetaan viestintä?”

Koronapandemia on nostanut esille jäsentemme työpaikkojen turvallisuuden ja sen hyväksi tehtävän työn. Vaikka ensisijainen vastuu työntekijöiden terveydestä ja työn turvallisuudesta on työnantajalla, tulee näitä asioita käsitellä säännöllisesti yhteistoiminnassa henkilöstön, työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten kanssa. Erityisen suuri haaste on tällaisessa tilanteessa työhyvinvointitoiminnalla. Henkilöstö tarvitsee tukea ja tietoa esimiehiltään, joiden tulee olla mahdollisimman paljon läsnä ja tavoitettavissa.

Tietoa työsuojelun tueksi ja jäsenten työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi tuotetaan Tehyn teettämillä tutkimuksilla. Tutkimustiedolla on suuri merkitys, kun vaikutetaan eri ministeriöiden työhön ja asetusten ja lakien valmisteluun.

Pandemiatilanteessa on ollut tärkeää saada työpaikoilta tietoa mm. suojainten riittävyydestä sekä uusiin tehtäviin saadusta perehdytyksestä ja osaamisen ylläpidosta. Henkilöstön ohjaus turvallisiin toimintatapoihin on taattava kiireestä huolimatta.

Pysähdyttävä tieto on, että neljä kymmenestä Tehyn jäsenestä pelkää työssään. Vaikka meidät on koulutettu kohtaamaan vaaratilanteita ja toimimaan kriisissä, joutuu moni pohtimaan työssään oman ja läheistensä terveyden vaarantumista korona vuoksi.

Korona on aiheuttanut terveydenhuoltoalan työntekijöille myös ammattitautidiagnooseja. Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka johtuu todennäköisesti ja pääasiallisesti työssä tapahtuneesta altistumisesta. Pelkkä koronavirukselle altistuminen ei riitä, vaan työntekijällä pitää olla diagnosoitu covid-19-sairaus.

Tehy on jäsenensä tukena myös työn turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työpaikoilla työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen ja työnantajan yhteistyöllä tehdään jatkuvasti työtä turvallisempien työtapojen ja käytäntöjen lisäämiseksi.

 

Pipsa Allén

Tehyn II varapuheenjohtaja