Työhyvinvointi - Kalevi Savolainen

15.11.2016

Monet uudistukset terveydenhuollossa luovat kovat haasteet työpaikoille. Jatkuva kiire työssä väsyttää henkilökunnan äärirajoilleen. Sijaisia ei saa säästösyistä palkata, joten se revitään muiden työntekijöiden  selkänahasta. Tämä aiheuttaa väsymystä ja lisää sairaslomien määrää työyksiköissä. Esimiehet ei reagoi aina tilanteeseen heti, jolloin tästä tulee jatkuva kierre. Asia huomataan vasta sitten, kun kaikki resurssit on käytetty. Palaute, joka saadaan esimieheltä on sitä, että koitetaan vaan jaksaa ja joskus työntekijät suostuvat tähän ja ongelmat sen kuin kasvavat. Nuori vastavalmistunut hoitaja suostuu aika usein kaikkeen, jotta työpaikka vain säilyisi. Tällä tavalla ei paranneta eikä kehitetä työhyvinvointia.

Kehityskeskusteluissa tuodaan usein esille työssäjaksaminen. Usein kysytään, miten työntekijänä parannat työhyvinvointia työyksikössäsi? Jos tuot esille nämä aiemmin esittämäni asiat, niin ne ohitetaan keskusteluissa nopeasti. On työhyvinvointi iltapäiviä ja jos jonkinlaista koulutusta, jossa vain osa uskaltaa avautua ja tuoda niin sanotusti ”kissan pöydälle”. Parannetaanko tällä työhyvinvointia?

Työhyvinvoinnin kehittämisessä kaikkien osapuolten sitoutuminen tärkeää. Kehittäminen tulisikin ottaa työyhteisössä puheeksi. Yhdessä on helpompi tukea työntekijöitä myös tilanteissa, jotka vaikuttavat työyhteisön toimintaan ja ilmapiiriin. Jos työpaikalla on hyvä ja kannustava ote asiaan, niin kaikki voi hyvin.